Изработка и поддръжка на фирмен уеб сайт на ниска цена в Плевен и София - ADD.bg
Професионални фирмени сайтове с индивидуален дизайн

Модул ПРЕДИ / СЛЕД

Характеристика

Модулът дава възможност за зрелищно представяне ефекта от услуга предлагана от Вас, като показва какво е било преди и след нея. Потребителят сам вижда резултата чрез преместаване на стрелките в посока налява-надясно. Изключително мощен и полезен инструмен за всеки бизнес, които иска да покаже реални резултати от работата си.

Приложение

Най-често се използва от бизнеси в следните сфери:

  • Строителство и ремонти
  • Дентална и естетична медицина
  • Проектиране и дизайн
  • Здраве и красота

Работа с модула

Модулът има собствен админ панел за лесна работа. За да се покаже ефекта от услугата за всеки реализиран проект / процедура се обособява отделен проект. Всеки проект си има собствено  наименование, като в него се добавят 2 изображения, едното преди а другото след извършване на услугата. Препоръчително е двете изпображения да са направени от една и съща позиция и да са с еднакви размери.


Можете сами да определяте последователноста на самите проекти, както и да ги групирате в категории. Категориите Ви дават възможност за всяка услуга да създадете отделна секция преди/след , като няма ограничение в броя на проектите и категориите в модула.

Примери:

  • Строителсто и ремонтиСтроителсто и ремонти - предиСтроителсто и ремонти - след
  • Дентална и естетична медицинаДентална и естетична медицина - предиДентална и естетична медицина - след
  • Проектиране и дизайнПроектиране и дизайн - предиПроектиране и дизайн - след
  • Красота и здравеКрасота и здраве - предиКрасота и здраве - след

 

Цени и срокове:

  • Цена 299 без ДДС
  • Срок на реализация 30 работни дни